CÔNG TY CP THIẾT BỊ KHÍ NÉN AIRPULL VIỆT NAM

Lõi lọc OMEGA AIR – Orion

05-09-2018 08:24

Công ty cổ phẩn thiết bị khí nén Airpull Việt Nam cung cấp các sản phẩm lõi lọc dùng cho hãng Orion

1, Filter 3 um Orion – Code DSF

OOR 75 DSF/P AL

OOR 150 DSF/P AL

OOR 200 DSF/P AL

OOR 250 DSF/P AL

OOR 400 DSF/P AL

OOR 700 DSF/P AL

OOR 1000 DSF/P AL

OOR 1300 DSF/P AL

OOR 2000 DSF/P AL

2, Filter 1 um Orion – Code MSF

OOR 75 MSF/S AL

OOR 150 MSF/S AL

OOR 200 MSF/S AL

OOR 250 MSF/S AL

OOR 400 MSF/S AL

OOR 700 MSF/S AL

OOR 1000 MSF/S AL

OOR 1300 MSF/S AL

OOR 2000 MSF/S AL

3, Filter 0.01 um Orion – Code LSF

OOR 75 LSF/R AL

OOR 150 SF/R AL

OOR 200 LSF/R AL

OOR 250 LSF/R AL

OOR 400 LSF/R AL

OOR 700 LSF/R AL

OOR 1000 LSF/R AL

OOR 1300 LSF/R AL

OOR 2000 LSF/R AL

4, Filter activated carbon Orion – Code KSF

OOR 75 KSF/A AL

OOR 150 KSF/A AL

OOR 200 KSF/A AL

OOR 250 KSF/A AL

OOR 400 KSF/A AL

OOR 700 KSF/A AL

OOR 1000 KSF/A AL

OOR 1300 KSF/A AL

OOR 2000 KSF/A AL

Tin liên quan

0966043299