CÔNG TY CP THIẾT BỊ KHÍ NÉN AIRPULL VIỆT NAM

Lõi lọc OMEGA AIR – FUSHENG

05-09-2018 08:48

Công ty cổ phẩn thiết bị khí nén Airpull Việt Nam cung cấp các sản phẩm lõi lọc dùng cho hãng FUSHENG

1, Filter 3 um FUSHENG (old – Plastic end caps)  – Code P

OFS 05 P/P

OFS 10 P/P

OFS 15 P/P

OFS 20 P/P

OFS 40 P/P

OFS 60 P/P

OFS 75 P/P

OFS 125 P/P

OFS 175 P/P

2, Filter 1 um FUSHENG (old – Plastic end caps)  – Code U

OFS 05 U/R

OFS 10 U/R

OFS 15 U/R

OFS 20 U/R

OFS 40 U/R

OFS 60 U/R

OFS 75 U/R

OFS 125 U/R

OFS 175 U/R

3, Filter 0.01 micron FUSHENG (old – Plastic end caps)  – Code H

OFS 05 H/S

OFS 10 H/S

OFS 15 H/S

OFS 20 H/S

OFS 40 H/S

OFS 60 H/S

OFS 75 H/S

OFS 125 H/S

OFS 175 H/S

4, Filter actived carbon FUSHENG (old – Plastic end caps)  – Code C

OFS 05 C/A

OFS 10 C/A

OFS 15 C/A

OFS 20 C/A

OFS 40 C/A

OFS 60 C/A

OFS 75 C/A

OFS 125 C/A

OFS 175 C/A

Tin liên quan

0966043299